Check Domain Name Whois  

 

www.

 

 

เช่น กรอก โดเมนเนม mydomain เลือก Extention .com แล้วคลิ๊ก Check Domain

 

   
           
 

รายละเอียดการจดโดเมนเนม TH คลิ๊ก...
ท่านสามารถ จดทะเบียน โดเมนเนม .com .net .org
โดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ โดยสามารถ จดทะเบียนโดเมนเนม กี่ชื่อก็ได้ ค่าใช้จ่าย 600 บ.ต่อ 1 ปี
การจดทะเบียนโดเมนเนม ของ Web site (Domain Registration)
......การเลือกใช้ชื่อมีความสำคัญอย่างมาก โดเมนเนม ที่ดีควร "มีความหมาย - สั้น - จดจำได้ง่าย - สะกดผิดได้ยาก" ในแต่ละเดือนมีผู้ จดทะเบียนโดเมนเนม มากกว่าแสนชื่อ และมีผู้ จดทะเบียนโดเมนเนม ไปแล้วกว่าสิบล้านชื่อ หากคุณนึกชื่อเว็บไซต์ดีๆได้แล้ว ควร จดทะเบียน โดเมนเนม ไว้ก่อนที่ชื่อดีๆ กำลังจะหมดไป....
การตั้ง ชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม :
โดเมนเนม จะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัว โดเมนเนม สามารถมีตัวอักษรพิเศษ คือ ยัติภังค์ (เครื่องหมายขีดสั้น ๆ ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรืออื่น ๆ (-)) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ นอกจากนี้ชื่อที่เลือกนั้น จะต้องเหมือนกับชื่อเต็ม หรือชื่อย่อที่ใช้จดทะเบียนองค์กรมากที่สุด (โดยไม่นำคำหรือตัวอักษรอื่นนอกจากที่ปรากฎ ในชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาใช้ร่วมอยู่ใน ชื่อโดเมน )
ธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง หรือจะกล่าวได้ว่าใครมีการบอกกล่าวให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ให้รับรู้ว่าเรามีอะไรดีที่จะนำเสนอให้บริการได้มากที่สุด หรือคนรับรู้มากที่สุด ก็ย่อมที่จะทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่แซงหน้าคู่แข่งขันได้มากขึ้นเท่านั้น โอกาสทางการตลาดก็มากขึ้นด้วย จึงส่งผลให้ยอดขายสินค้าของธุรกิจนั้น ๆ มีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องกว้างขวาง ประกอบกับปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่มีผู้ใช้กันอย่างกว้างขวาง จนถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งหนึ่งไปเลยก็ว่าได้ครับ ทีนี้เราก็ลองมาดูว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นกับธุรกิจ SME ของเราได้อย่างไร นั่นคือเราจะประชาสัมพันธ์ธุรกิจได้อย่างไรบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งจากการที่เราเห็นการประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตในรูปของเวปไซด์ หรืออีคอมเมิร์ทต่าง ๆ ว่าเขามีการทำกันอย่างไร ยุ่งยากไหม และต้องมีอะไรบ้าง เพราะการประชาสัมพันธ์ในธุรกิจ SME กำลังได้รับความนิยมกันอย่างมาก เพราะค่าใช้จ่ายในการจัดทำก็ไม่สูงนัก และไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน
 

 
           
 

 

SiamTransfer จด โดเมน .com .net .org กับ ICAN (Accredited ICAN registrar) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการจดทะเบียนโดเมนเนม ทั่วโลกมีที่ทำการตั้งอยู่ที่ USA จึงเชื่อมั่นได้ว่า
" โดเมนเนม ที่ท่านจดทะเบียน ท่านจะเป็นเจ้าของ 100 %"