พระราชบัญญัติ  
  ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

 

ประกาศเรื่องผลกระทบที่ได้รับจากพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางคอมพิวเตอร์

 

 

เนื่องด้วยขณะนี้ได้มี พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดทางคอมพิวเตอร์ ประกาศใช้ และจะมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ซึ่ง พ.ร.บ. จะส่งกระทบหนึ่งกับทางผู้ให้บริการทั้งหลาย โดยแบ่งเป็นหลายระดับ ทางบริษัทฯ จะขอยกที่เกี่ยวข้องมา 2 อันดับ ได้แก่

 

  1

ผู้ให้บริการระบบแม่ข่าย (Web Hosting)

 
  2

ผู้ให้บริการเวบไซต์, เวบบอร์ด, Blog

 
 

แต่ในขณะนี้ประกาศกระทรวง ซึ่งจะมีการบอกว่าจะให้จัดเก็บอย่างไร แบบไหนบ้าง ยังไม่ได้มีประกาศออกมา ซึ่งในคราวแรกทางบริษัทฯ คาดว่าจะรอประกาศกระทรวงออกมาเสียก่อน แล้วจะทำการประกาศให้ทราบทั่วกันในคราวเดียว เพื่อป้องกันการสับสน แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีประกาศกระทรวงนี้ออกมา ทางเราจึงขอแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบ และข้อมูลพื้นต้นอย่างไม่เป็นทางการก่อน เพื่อทางลูกค้าจะได้มีการเตรียมตัวรองรับได้ โดยเบื้องต้น จะมีดังนี้

 
  1

ในส่วนของผู้ให้บริการระบบแม่ข่าย กฎหมายกำหนดให้ทางเรา ต้องเก็บ Log File (ข้อมูลการจราจร) ข้อมูลที่ว่านี้จะเกิดขึ้นมาเมื่อมีการติดต่อกับ Server ทุกครั้ง เช่น มีคนมาเปิดดูเวบของท่าน ก็จะมีการบันทึกว่า มีการเปิดดูจากที่ใดบ้าง โดย กฎหมายให้จัดเก็บต่อเนื่องกัน 90 วัน ซึ่งโดยปกติ ทางเราจะจัดเก็บเพียง 7 วันหรือน้อยกว่านั้น ตามแต่ลูกค้าต้องการจะปรับค่า แต่หลังจากนี้ทางเราจะเซ็ตระบบให้ทำการจัดเก็บ 90 วันและไม่สามารถปรับค่าหรือลบข้อมูลได้ ซึ่งก็จะทำให้มีการใช้ Diskspace ของลูกค้าทุกรายเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของเวบที่มีคนเข้าดูจำนวนมาก ก็จะได้รับผลกระทบที่มากกว่า เพราะเมื่อมีคนเข้าดูจำนวนมากก็จะเกิด Log File มากขึ้นด้วย และนอกจากนี้ยังอาจจะต้องมีการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อรองรับการเก็บ Log File เพิ่มเติม ซึ่งอาจกระทบต่อต้นทุนการดำเนินการของทางบริษัทฯ แต่ทางเราจะพยายามไม่ปรับเปลี่ยนราคา และให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นไป

 
  2

ในส่วนของผู้ให้บริการเวบไซต์ กฎหมายกำหนดให้ ทางผู้ให้บริการเวบไซต์ ในกรณีที่มีการจัดทำเวบบอร์ด หรือบริการใด ๆ ที่ยอมให้ผู้ใช้เยี่ยมชม เวบไซต์ สามารถส่งข้อมูลขึ้นมาได้ จะต้องทำการเก็บประวัติการ login , logout ต่าง ๆ ไว้ด้วย หากไม่ได้ทำไว้ จะอาจจะต้องจัดเก็บ log file ทั้งหมด ซึ่งตรงส่วนนี้ วิธีการจัดเก็บและรายละเอียดที่จะต้องจัดเก็บนั้น จะต้องรอประกาศกระทรวงเสียก่อนว่าจะให้ทำเช่นไร ซึ่งเป็นหน้าที่ของทางลูกค้าจะต้องทำการปรับปรุงโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ เพื่อให้อยู่ในข้อบังคับต่าง ๆ นี้ด้วย ไม่เช่นนั้นหากเกิดกรณีพิพาทระหว่างกัน ท่านผู้เป็นเจ้าของเวบไซต์อาจจะเข้าข่ายกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ฯ นี้ ซึ่งมีโทษทั้งแพ่งและอาญา ในส่วนของทางแพ่งมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท

 
       
    เพิ่มเติม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับที่ 2 ( 2558 )  
   

 

 
   

สำหรับรายละเอียด พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ ท่านสามารถดูต้นฉบับได้จากเวบไซต์

 
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/  
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/027/4.PDF  
  ท่านสามารถดูสำเนาได้ที่นี้ (click)  
  Downalod ประกาศนี้ (click)